Chính sách thưởng bán hàng áp dụng cho đối tác tại website: khonuocsuoi.com

 • Phạm vi áp dụng: Áp dụng đồng giá trên toàn thị trường khu vực TP. HCM.
 • Điều kiện nhận thưởng: Đại lý chỉ được nhận thưởng khi thực hiện mua hàng trực tiếp trên website của công ty  
  và các điều kiện khác.
 • Áp dụng thưởng đối với các sản phẩm có chương trình thông báo
 • Thời điểm nhận thưởng: Công Ty sẽ thông báo đến Đại lý mức đạt điểm doanh số vào đầu
  tháng tiếp theo.
 • Thưởng tháng sẽ được tự động khấu trừ vào đơn hàng kế tiếp.
 • Các đại lý đặc biệt và ở tỉnh khác: được hưởng chính sách theo thỏa thuận trên Hợp đồng,
  không áp dụng chương trình này
Mức Doanh Số  Điểm Doanh Số  Đơn Giá Thưởng 
1 50 – 200 bìnhh/tháng  1.000 đ/ bình 
2 200-400 bình/tháng  2.0000 đ/ bình 
3 400- 600 bình tháng 3.000 đ/ bình
4 600 bình trở lên  4.000 đ/ bình